Wykaz unieważnionych dokumentów obligacji

SILVA LS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243017 („Spółka”) w związku z: 

 

I. Obligacjami serii A0001-A1618: 

 

1) podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 27 grudnia 2021 roku uchwały o unieważnieniu odcinka zbiorowego obligacji numer 1/A wystawionego dnia 5 kwietnia 2018 roku oraz 

2) wystawieniem w dniu 27 grudnia 2021 roku nowego odcinka zbiorowego obligacji serii A0001-A1618 o numerze 2/A 

 

niniejszym, na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 poz. 483), przedstawia wykaz unieważnionych dokumentów obligacji serii A0001-A1618: 

odcinek zbiorowy obligacji numer 1/A wystawiony przez Spółkę w dniu 5 kwietnia 2018 roku na rzecz LL FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Obligatariusz”) i obejmujący 1.618 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii A o numerach od A0001 do A1618 o pierwotnej wartości nominalnej wynoszącej 1.000 EUR każda i łącznej pierwotnej wartości nominalnej wynoszącej 1.618.000 EUR. 

 

II. Obligacjami serii B0001-B1500: 

 

1) podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 27 grudnia 2021 roku uchwały o unieważnieniu odcinka zbiorowego obligacji numer 1/B wystawionego dnia 28 czerwca 2019 roku oraz 

2) wystawieniem w dniu 27 grudnia 2021 roku nowego odcinka zbiorowego obligacji serii B0001-B1500 o numerze 2/B 

 

niniejszym, na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 poz. 483), przedstawia wykaz unieważnionych dokumentów obligacji serii B0001-B1500: 

odcinek zbiorowy obligacji numer 1/B wystawiony przez Spółkę w dniu 28 czerwca 2019 roku na rzecz Obligatariusza i obejmujący 1.500 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii B o numerach od B0001 do B1500 o pierwotnej wartości nominalnej wynoszącej 1.000 EUR każda i łącznej pierwotnej wartości nominalnej wynoszącej 1.500.000 EUR.

 

 

 

Dokument PDF