Szczecinek

Trzy bocznice kolejowe zarządzane przez nas znajdują się przy zakładzie produkcyjnym Kronospan Polska sp. z o. o. w Szczecinku – jednym z największych zakładów lidera produkcji płyt drewnopochodnych na świecie.

Bocznica Silva LS

  Status bocznicy: prywatna

  Ogólna długość torów bocznicowych: 1961,60 m

  Długość użyteczna torów bocznicowych: 899,0 m

  Maksymalna pojemność torów w wagonach 4.os. (17 m/wag): 58 wagonów

  Przeładowywane towary: surowce i produkty chemiczne

  Obsługa manewrowa: dwie lokomotywy manewrowe typu 401Da, 409Da

 

Bocznica Silva LS I

  Status bocznicy: prywatna

  Ogólna długość torów bocznicowych: 1431 m

  Długość użyteczna torów bocznicowych.: 636 m

  Maksymalna pojemność torów w wagonach 4.os. (17 m/wag): 38 wagonów

  Normalna pojemność bocznicy (60% maks. poj.): 23 wagony

  Towar przeładowywany: płyta drewnopochodna

  Obsługa manewrowa: pojazd z napędem manewrowym typu 409Da

 

Bocznica Silva LS II

  Status bocznicy: prywatna

  Ogólna długość torów bocznicowych: 4881,0 m

  Długość użyteczna torów bocznicowych: 4350,0 m

  Maksymalna pojemność torów w wagonach 4.os. (17 m/wag): 248 wagonów

  Normalna pojemność bocznicy (60% maks. poj.): 153 wagony

  Towar przeładowywany: drewno, recykling, zrębka

  Obsługa manewrowa: obsługę zapewnia przewoźnik