Transport intermodalny

Celem projektu jest zakup specjalistycznego taboru kolejowego dostosowanego do przewozu towarów w intermodalnych jednostkach ładunkowych, wraz z urządzeniami przeładunkowymi, które umożliwiają rozpoczęcie przez Silva LS sp. z o. o. świadczenia usług transportu intermodalnego.

Dla realizacji celu projektu Silva LS Sp. z o.o. zakupiła następujące wyposażenie:

– 2 lokomotywy trakcyjne, spalinowe

– 150 platform 4-osiowych Sgns 60'

– 2 wózki typu reach stacker

– 450 kontenerów

Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu jest zwiększenie wielkości pracy przewozowej przejętej z transportu drogowego. Tym samym realizacja projektu przyczynia się do ograniczenia negatywnych skutków transportu drogowego.