Szczecin

Zarządzamy bocznicą kolejową przy Alfa Terminal Szczecin sp. z o. o. w Szczecinie. Dostęp szlaków kolejowych, drogowych i morskich oraz położenie na sieci TEN-T dają unikalne możliwości rozwoju terminalowi, a tym samym naszej bocznicy.

Bocznica Silva LS

  Status bocznicy: prywatna

  Ogólna długość torów bocznicowych: 7481 m

  Długość użyteczna torów bocz.: 3823,0 m

  Max. pojemność torów w wagonach 4.os. (17 m/wag): 242 wagonów

  Normalna pojemność bocznicy (60% maks. poj.): 145 wagonów

  Przeładowywany towar: surowce chemiczne

  Obsługa manewrowa: dwie lokomotywy manewrowe typu 401Da, SM42